ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των τουριστικών εσόδων - Μεγάλη αύξηση της τάξης του 15%

13:58 - 29.08.2017

Σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, προς όφελος της οικονομίας του τόπου, κυμάνθηκαν τα τουριστικά έσοδα Ιουνίου 2017, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που ανακοινώθηκαν. Συγκεκριμένα, κατά τον εν λόγω μήνα, τα έσοδα από αφίξεις τουριστών έφτασαν τα €347,2 εκ., καταγράφοντας αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 15,3% σε σύγκριση με το μήνα Ιούνιο 2016.

Όσον αφορά τα αθροιστικά συνολικά έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι προσεγγίστηκε ήδη το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ (€996,4 εκ.), καταγράφοντας σημαντική αύξηση 19,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Υπογραμμίζεται ότι η μέση δαπάνη των περιηγητών, από όλες σχεδόν τις αγορές για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, σημείωσε αύξηση, είτε λόγω αυξημένης ημερήσιας δαπάνης, είτε λόγω αύξησης στη διάρκεια παραμονής των περιηγητών αυτών ή και των δύο. Ενδεικτικά σημειώνεται η αύξηση κατά 12,5% στη δαπάνη των Ρώσων περιηγητών (αύξηση 6,9% στην ημερήσια δαπάνη και 5,2% στη μέση διάρκεια παραμονής), αύξηση κατά 10,1% στη δαπάνη των Γερμανών περιηγητών (αύξηση 3,4% στην ημερήσια δαπάνη και 6,4% στην μέση διάρκεια παραμονής), καθώς και αύξηση 31,0% στη δαπάνη των περιηγητών από το Ισραήλ (παρά τη μείωση κατά 2,3% στην ημερήσια δαπάνη, σημειώθηκε αύξηση κατά 34,1% στην διάρκεια παραμονής τους). Εξαίρεση αποτελεί η δαπάνη των περιηγητών από το Ηνωμένο Βασίλειο με μικρή μείωση κατά 2,8%, λόγω της μειωμένης κατά 3,7% μέσης διάρκειας παραμονής τους και παρά την αυξημένη κατά 0,9% ημερήσια δαπάνη τους. 

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, και δεδομένων των σημαντικών αφίξεων περιηγητών από όλες σχεδόν τις αγορές, τα συνολικά έσοδα από τους περιηγητές των πλείστων χωρών (με ελάχιστες δηλαδή εξαιρέσεις) παρουσιάζονται αυξημένα για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έσοδα από την κάθε χώρα-πηγή πέρσι την ίδια περίοδο.

Με την ανακοίνωση σήμερα των συνολικών τουριστικών εσόδων για το πρώτο εξάμηνο του χρόνου, αλλά και των τουριστικών αφίξεων Ιουλίου πριν λίγες μέρες, ενισχύεται η αρχική εκτίμηση του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ότι το 2017 θα αποτελέσει νέα χρονιά ορόσημο για τον κυπριακό τουρισμό.