ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Οι Τράπεζες πλέον στοχεύουν στις πιο δύσκολες περιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων

13:08 - 07.11.2017

Σταθερά πτωτική πορεία παρουσιάζει ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων, καθώς οι τράπεζες εισέρχονται στις πιο δύσκολες περιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ της για τον Ιούλιο, τα αναδιαρθρωμένα δάνεια υποχώρησαν στα €12,68 δισ παρουσιάζοντας μείωση €129 εκατομμυρίων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Σημειώνεται οι αναδιαρθρώσεις υποχώρησαν τον Ιούλιο στο χαμηλότερο σημείο για φέτος, ενώ από τον Ιανουάριο του χρόνου παρουσιάζουν μείωση €752 εκατομμυρίων.

Μικρή μείωση των ΜΕΧ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τον Ιούλιο ανήλθαν στα €22,36 δισ, παρουσιάζοντας μείωση €58 εκατομμυρίων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Ως ποσοστό των συνολικών δανείων τα ΜΕΧ αυξήθηκαν στο 45%, καθώς τον Ιούλιο τα συνολικά δάνεια παρουσιάζουν μείωση €360 εκατ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤΚ, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων οφείλεται κυρίως στη μεταφορά αναδιαρθρωμένων χορηγήσεων ύψους €56 εκατ. από το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΧ στα εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ετήσια μείωση 2 δισ

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2016, οι ΜΕΧ παρουσίασαν μείωση 2 δις. Ειδικότερα μειώθηκαν από €24,63 δις μειώθηκαν στα €22,36 δις, παρουσιάζοντας ετήσια ποσοστιαία μείωση 8,1%. Να σημειωθεί πως η μείωση των ΜΕΧ υπερβαίνει κατά πολύ την απομόχλευση δανείων η οποία σε ετήσια βάση περιορίστηκε στα €180,4 εκατ.

Στο 47% ο δείκτης κάλυψης

Παράλληλα, οι συσσωρευμένες προβλέψεις παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες στα €10,47 δις, με τον δείκτη κάλυψης έναντι των ΜΕΧ να διαμορφώνεται στο €47%. Σε σύγκριση με την αρχή του χρόνου, οι προβλέψεις παρουσιάζουν αύξηση €625 εκατ. ή 6,35%.