ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συνεχόμενη μείωση παρουσιάζουν τα δάνεια που δίνουν οι Τράπεζες - Πτώση και στις καταθέσεις - Στοιχεία Κεντρικής Τράπεζας

14:44 - 26.10.2017

Καθαρή μείωση €164,9 εκατομμύρια παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο του 2017 οι συνολικές καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, υποχωρώντας στα €49,0 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €427,0 εκ. τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Όπως αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 3,6%, σε σύγκριση με 3,7% τον Αύγουστο 2017.
 
Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, οι καταθέσεις μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2017 από κατοίκους Κύπρου και κατοίκους τρίτων χωρών, ενώ αυξήθηκαν από κατοίκους κρατών μελών της ΕΕ.
 
Ειδικότερα, οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου σημείωσαν καθαρή μείωση κατά €131 εκ., από καθαρή αύξηση €599,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα, υποχωρώντας στα €37,22 δισ.
 
Ωστόσο, οι καταθέσεις των εγχώριων νοικοκυριών σημείωσαν τον Σεπτέμβριο του 2017 καθαρή αύξηση κατά €20,6 εκ., στα €23,29 δις., σε σύγκριση με καθαρή μείωση κατά €43,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
 
Οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών σημείωσαν καθαρή μείωση κατά €43,4 εκ., από καθαρή μείωση κατά €141,1 εκ. τον Αύγουστο του 207, υποχωρώντας στα €8,55 δισ.
 
Ωστόσο, οι καταθέσεις κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ αυξήθηκαν κατά €9,5 εκ., στα €3,24 δισ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €31,8 εκ. τον Αύγουστο του 2017.
 
Δάνεια

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Σεπτέμβριο του 2017 παρουσίασαν καθαρή μείωση €134,6 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €107,0 εκ. τον Αύγουστο 2017. Το υπόλοιπο των δανείων τον Σεπτέμβριο 2017 ανήλθε στα €52,6 δισ.
 
Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,8%, σε σύγκριση με -2,1% τον Αύγουστο 2017.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, μείωση παρουσίασαν τον Σεπτέμβριο του 2017 τόσο τα δάνεια κατοίκων τρίτων χωρών, όσο και τα δάνεια κατοίκων Κύπρου και κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ.
 
Εξάλλου, τα δάνεια των εγχώριων νοικοκυριών σημείωσαν καθαρή μείωση κατά €53,6 εκ., στα €19,98 δισ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €29,8 τον Αύγουστο του 2017.
 
Τα καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αύξηση €2,4 εκ., στα €2,51 δισ., τα οικιστικά δάνεια μειώθηκαν κατά €20,3 εκ. στα €11,13 δισ. και τα λοιπά δάνεια μειώθηκαν κατά €35,6 εκ., στα €6,34 δισ.

Από ΚΥΠΕ